Konsultation, utveckling, drift och support

Vare sig det gäller konsultation, utveckling, drift eller support betalar våra kunder för konsulttimmar. Konsulttimmar används bl. a. till:

 • Konfiguration och installation av verktyget Intra

 • Anpassning av Intras moduler efter egna önskemål

 • Utveckling av nya moduler som löser specifika problem
 • Löpande drift
 • Hantering av supportärenden
 • Konsultation

Med konsultation erbjuder vi företag lösningsförslag på hur Intra kan förenkla och förbättra den löpande verksamheten. Fokus ligger på att identifiera och förtydliga kundbehov, eliminera flaskhalsar i olika processer, samt redovisa hur Intra kan tillgodose behov, och lösa problem. Vi presenterar konkreta handlingsplaner på hur, och i vilken ordning, utvecklingen av Intra kan genomföras för att nå våra kunders målsättning. All utveckling sker på projektbasis, och genomförs på hel- eller halvfart. Vi lämnar alltid fastpris på enklare projekt. Efter leverans tillhandahåller vi drift och support.

Förbrukade konsulttimmar och fasta kostnader faktureras månadsvis enligt prisplan.

Exempel på

Konsultation

Exempel på

Konsultation

Exempel på
Konsultation

 • Framställning av kravspecifikationer

 • Framställning av roadmap i form av delprojekt

 • Design av UI och UX

 • Skapande av mockups

Exempel på

Utveckling

Exempel på

Utveckling

Exempel på
Utveckling

 • Implementera UI och UX

 • Bygga databaser

 • Implementera affärslogik

 • Testning

 • Lansering

Exempel på

Drift

Exempel på

Drift

Exempel på
Drift

 • Uppdatering av server, programvara och tredjepartstjänster

 • Daglig backup

 • Löpande övervakning av prestanda och säkerhet

 • Säkerställa åtkomst

Exempel på

Support

Exempel på

Support

Exempel på
Support

 • Återställning av backup

 • Hantera fel och buggar

 • Hjälp med användning av funktioner

Läs mer om Intras moduler och prisplaner. Eller kontakta oss så berättar vi mer.